UWAGA ZMIANA CEN

W związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2006 roku przez Pocztę Polską zmianami w cenie przesyłek pobraniowych, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT zmienia zasady zakupu wydawnictw przez osoby prywatne.

Po wysłaniu zamówienia prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto nr 43 1500 1285 1212 8000 4046 0000 odpowiedniej kwoty. W przeciwnym przypadku będziemy zmuszeni doliczyć do faktury koszt przesyłki naszego wydawnictwa za pobraniem pocztowym od 8 do 13 zł w zależności od ciężaru.


Proszę wpisać ilość egzemplarzy w podanych kratkach przy wybranych pozycjach
kwartalnika "Problemy Ocen Środowiskowych"
Tak, chcę korzystać z opcji automatycznego przedłużenia prenumeraty kwartalnika "Problemy Ocen Srodowiskowych".
Szanowni Państwo dzięki opcji automatycznego przedłużania prenumeraty APP nie muszą Państwo pamietać o terminie jej wznowienia. Prenumerata zostanie przedłużona automatycznie (po zakończeniu bieżącej), a wraz z pierwszym egzemplarzem kwartalnika we wznowionej prenumeracie otrzymacie Państwo fakturę VAT do realizacji na poczcie lub w banku. Jeżeli chcecie Państwo automatycznie przedłużyć prenumeratę proszę koniecznie zaznaczyć opcją APP. Opcja ta może być w każdej chwili anulowana na państwa pisemną prośbę.

książki

Należność w powyższej kwocie płatna przelewem bankowym lub przekazem pocztowym po otrzymaniu przesyłki wraz z fakturą VAT.

Numer konta: 52 1090 1098 0000 0001 1996 7851

Upoważniamy Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT do wystawienia faktury VAT
bez naszego podpisu
. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych służącej do obsługi sprzedaży wydawnictw EKO-KONSULT-u, a zastrzegając prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

Ceny obejmują koszty przesyłki oraz 0% VAT. Ceny obowiązujące do 31-12-2006
Na podstawie art. 9.1 pkt. 6) Ustawy z dnia 2-03-2000 o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 22 poz. 271) nabywcy książek przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w terminie 10 dni. Termin liczy się od dnia otrzymania przesyłki pocztowej. Wydawca poświadczy na piśmie zwrot książki. Reklamacje przyjmowane są telefonicznie w biurze EKO-KONSULT, tel. (0-58) 554 31 38, 554 31 39.
Realizacja zamówienia przesyłką pocztową do 14 dni.